Het tweede leven van Den Uyl

Clips

Adrienne Isselé vertelt over de heroprichting van Den Uyl door Firmin Raes bij de Brugeoise en hoe zij er als enige vrouw speelde.

Leon De Brabander vertelt over de nieuwe, lichte poppenkast die hij samen met Raoul Zwaenepoel ontwierp voor Den Uyl.

Leon de Brabander en Roger Arys vertellen over de technische installatie en het spelen met de poppen.

Adrienne Isselé vertelt over het spelen met de poppen en zet opnieuw de pop Cecilia op haar hand.

Adrienne Isselé vertelt over het taalgebruik tijdens het poppenspel en waar zij repeteerden.

Roger Arys en Leon De Brabander vertellen over het taalgebruik tijdens het poppenspel.

Roger Arys, Leon De Brabander en Raoul Zwaenepoel vertellen over hun optredens en het publiek.