Het huidige Spermalie

Maria Depourcq vertelt over de nieuwste evoluties binnen Spermalie. Het gaat nu over zwaar meervoudig sensorieel gehandicapten, jongeren met autisme-spectrumstoornis en de volwassenzorg.

Trefwoorden: 
evoluties, senioren, meervoudig gehandicapten, autismespectrumstoornis, volwassenzorg, Spermalie
Onderdeel van interview: : 
Agnes Carpentier interviewt Maria Depourcq - sessie 6

Datum interview: maa, 7 maart 2011
Verteller: Maria Depourcq
Interviewer: Agnes Carpentier