André Goossens


André Goossens was een goede vriend van Georges'tje. Ze leerden elkaar kennen in 1944 bij de KAJ en bleven vrienden tot aan Georges'tjes dood in 2000.

Biografie:
André Goossens werd geboren in 1923 en werd op zijn 20ste voorzitter van de KAJ Sint-Jozef, waarbij hij Georges'tje opnam onder de KAJotters. Hij zou later bij het ACW werken en in die hoedanigheid in contact blijven met Georges'tje. Hij sloot zich ook aan bij de CVP en zou gemeenteraadslid zijn tot 1988. Vanaf dan werkte hij voor het OCMW Brugge tot aan zijn pensioen in 1995. Nu is hij nog steeds ere-voorzitter van het OCMW Brugge.

Project: Georgestje van de Gilde

Trefwoorden: Sint-Jozef,KAJ,Gilde,Sint-Jozef,KAJ,Gilde