Maria Depourcq
Biografie:
Maria Depourcq werd geboren te Brugge op 17.09.1933, trad in het kloioster van Spermalie op 08.09.1952 en trad in dienst als onderwijzeres op 1 september 1958. Ze werd ook logogpediste aan de lagere school en later lerares aan de secundaire school. Op 1 januari 1969 werd het revalidatiecentrum Spermalie gesticht en werd zij er directrice.

Project: Spermalie 175 jaar

Trefwoorden: