Zuster Denise Missiaen
Biografie:
Zuster Denise Missiaen werd geboren te Assebroek op 1926.06.16 Zij werd zuster van Spermalie op 08.09.1946 Na de professie deed zij studies tot onderwijzeres en regentes aan St.Andreasnormaalschool. Eerst was zij lerares bij de doven tot 1963. Dan directrice in Ter Dreve.Van 1967 tot 1969 directrice in Nieuwland. In 1969 verkiezing tot algemeen overste.Van 1973 tot 1977 administratief directrice van het MPI Spermalie. Op pensioen in 1986.Verantwoordelijk voor het archief Charles Carton.

Project: Spermalie 175 jaar

Trefwoorden: