Naar de mis in Ver-Assebroek

Willy Decraemer vertelt over de belangrijke plaats die de mis innam. Hij geeft zijn visie op het geloof vandaag.

Trefwoorden: 
Ver-Assebroek,vrije tijd,vissen,Ryckevelde,misviering,religie
Onderdeel van interview: : 
Marie-Thérèse De Vloo inteviewt Willy Decraemer - sessie 1

Datum interview: vri, 30 juli 2010
Verteller: Willy Decraemer
Interviewer: Marie-Thérèse De Vloo