Het hanteren van de pop (2)

Marcel Coudyser toont hoe je de handschoen moest aandoen en demonstreert de poppen Stekvooie en Tijl.

Trefwoorden: 
Poppen,handschoen,Stekvooie,Tijl
Onderdeel van interview: : 
Film 2 - Met de poppen spelen.