Het hanteren van poppen (1)

Marcel Coudyser toont hoe je de hand in de pop moest steken en speelt met ‘zijn’ pop, Kobus. Hij vertelt over de vriendenkring die Den Uyl was en over de reacties van het publiek op Stekvooies kerstdag.

Trefwoorden: 
Poppen,Kobus,vriendenkring,Den Uyl,publiek
Onderdeel van interview: : 
Film 2 - Met de poppen spelen.