Opdracht in Spermalie voor religieuzen

Clips

Frans Bovée vertelt over Spermalie in de jaren '60.

Maria Depourcq vertelt over haar taken als onderwijzeres, opvoedster , spraakleraar en directrice van het revalidatiecentrum.

Zuster Denise vertelt over haar eerste jaren in het onderwijs en opvoeding in Spermalie. De scheiding tussen begoede en minder begoede leerlingen komt ook aanbod.

Zuster Denise vertelt over kinderen met een mentale handicap en over sociaal verwaarloosde jeugd.

Zuster Denise vertelt over de taak van de zusters in de meisjesafdeling en de taak van de priesters en lekenmedewerkers bij de jongens.

Zuster Denise vertelt over de complexiteit van deze opdracht en over de oprichting van de vzw Mpi Spermalie.

Zuster Juliana vertelt over haar werk met dove en slechthorende leerlingen, vanaf 1963.