Leona Daveloose-Dumon en Rust-Roest

Project

Clips

Leona Daveloose vertelt dat alleen mensen die in de gistfabriek werkten, lid mochten zijn van de turnclub van Rust-Roest.

Leona Daveloose vertelt hoe ze in Rust-Roest terecht gekomen is.

Leona Daveloose vertelt waar ze opgegroeid is en waar ze naar school ging.

Leona Daveloose vertelt over de organisaties waarmee de Gistfabriek contact had.

Leona Daveloose vertelt hoe ze uiteindelijk leidster geworden is van de turnkring Rust-Roest.

Leona Daveloose vertelt hoe ze uitgenodigd werd naar Zuid-Afrika als jurylid voor het turnen.