Het religieuze leven in Ver-Assebroek

Clips

Marie-Thérèse Rolly vertelt over pastoor Moelaert, het vuurwerk bij de Patria en het toneelleven.

Antoine Sevenhant vertelt over de aanstelling van pastoor Peene en geeft uitleg over over het politiezaaltje en lijkenhuisje.

Willy Decraemer vertelt over de belangrijke plaats die de mis innam. Hij geeft zijn visie op het geloof vandaag.

Willy De Brabander vertelt over de bouw van een kapel in 1938 op het kerkplein, de versiering van het koor en het gebruik van het kerkplein op het einde van de processies.

Marie-Thérèse Rolly vertelt over de bedevaarten in de meimaand, de sacramentsprocessie en kosterin Juffrouw Maria.

Antoine Sevenhant vertelt over de sacramentsprocessie en bedevaart in Ver-Assebroek.